PENGALAMAN BELAJAR METODOLOGI PENELITIAN


 

Penulis : 

Puji Muniarty, Mm., Afa, Wulandari, M.Si, Tari Juliati, Nasyiratunnisa, 

Anggi Putri Handayani, Nur Ilah, Odesa Ramadanti, Ibril Umar Batistuta, 

Husmiati Islamiah, Marlina, Nurhasanah, St Rosita, M. Rony Muhazir, 

Shafira Awalia, Wulandari, Gusmawarni, Dina Febriyanti. Eti Muliati, 

Fitratul Aqidah, Ayu Wandira, Tasya Radenaputri, Titin Kalidah, Sulistyo 

Utami, Selfania, Nabila Selvilam Sa’idah, Kurnia Arimi, Nurlida Hairin 

Nafisa, Sakinah, Ira Fauziah, Syahraini Nabila, Fhebizarima Putri, 

Nurfitratun Hasanah, Nurwahatun Adwiah, Nur Afriani, Anna Ajhari, 

Mustika Ratu, Indah Damayanti, Lestari Munawarah, Tri Wulandari, 

Zihan Saputra, Ubaidillah, Fika Ari Yuniar 

 

 

Editor : Wulandari, M.Si 

 

ISBN: (Sementara proses) 

 

 

Desain Sampul dan Tata Letak:  

Sulaiman 

 

Penerbit : 

Mitra Ilmu 

 

Kantor:  

Jl. Kesatuan 3 No. 11 Kelurahan Maccini Parang 

Kecamatan Makassar Kota Makassar 

Hp. 0813-4234-5219/081340021801 

Email : mitrailmua@gmail.com  

Website : www.mitrailmumakassar.com 

Anggota IKAPI Nomor: 041/SSL/2022 

 

Cetakan pertama: Juli 2023