Laku Lakoning Kelakon


Penulis : 

Muhamad Ainul Misbah.  

Dra. Sri Praatiti Kusuma Angraeni, M.Pd. 

 

ISBN: (Sementara Proses)  

 

 

Desain Sampul dan Tata Letak:  

Sulaiman 

 

Penerbit : 

Mitra Ilmu 

 

Kantor:  

Jl. Kesatuan 3 No. 11 Kelurahan Maccini Parang 

Kecamatan Makassar Kota Makassar 

Hp. 0813-4234-5219/081340021801 

Email : mitrailmua@gmail.com  

Website : www.mitrailmumakassar.com 

Anggota IKAPI Nomor: 041/SSL/2022 

 

Cetakan pertama: Juni 2023 


SINOPSIS :


Buku  kanthi  irah-irahan  “Laku  Lakoning  Lelakon”  iki  katulis 

guna  nyukupi  paripurnane  kuwajiban  panulis  minangka 

mahasiswa  Jurusan  Bahasa  dan  Satra  Jawa.  Buku  kasebut 

momot  kumpulan  crita-crita  kethoprak,  mula  cocok  yen 

diwaca dening masarakat saprelu kanggo buku wewacan uga 

sarana pasinaon bab basa lan budaya Jawa. Ora lali kaaturake 

sembah  nuwun  kanggo  tiyang  sepuh  panulis  lan  kangmas 

mbakyu  kang  tansah  njurung  arupa  donga  Upaya  kang  ora 

kinira.