DIMENSI SOSIOLOGI OLAHRAGA


 

Penulis : 

Asep Setiawan, M.Pd., Fajar Rizqi Maulana., Muhamad Ramdan Kurnia 

Illahi., Rachmat Firdaus., Amanda Adisty Fitria Maharani., Ammar 

Muhammad., Zainal Mustofa Arif., Rafiudin Yusuf Husaini., Wildan 

Hidayat., Fandi Ahmad Pratama., Fahkri Juliyanto Kusuma., Muhammad 

Daffa., Zamzami Ulum M., Anggana Azka Putra Wijaya., Muhamad Rikaz 

Rihanu Najila., Ferylyas Rahmawan., Chairunissa Fajrin., Alfian Muhamad 

Nuarie., Nabil Muhammad S., Elga Eleazar., Itang Tobias., Andri Setiawan., 

Zaid Ahmad Al Hudorih., Muhammad Syafiudin., Muhammad Nur Zainal 

Abidin., Akmal Haikal 

 

Editor : 

Hasan Basri, M.Pd 

 

ISBN:  

 

Desain Sampul dan Tata Letak: Sulaiman 

 

Penerbit : Mitra Ilmu 

 

Ukuran : 

23 x 15 cm (Standar UNESCO) 

 

Kantor:  

Jl. Kesatuan 3 No. 11 Kelurahan Maccini Parang 

Kecamatan Makassar Kota Makassar 

Hp. 081340021801/ 0852-9947-3675/ 0821-9649-6667 

Email : mitrailmua@gmail.com  

Website : www.mitrailmumakassar.com 

Anggota IKAPI Nomor: 041/SSL/2022 

 

Cetakan pertama: Maret 2024 


SINOPSIS 

 

 

Buku  ini  membahas  tentang  dimensi  sosiologi  olahraga, 

Dengan mempelajari olahraga sebagai fenomena sosial maka kita 

akan  mendapatkan  beberapa  manfaat  penting,  yaitu  kita    akan  

belajar  bagaimana  olahraga  dapat  membantu  kita memahami 

realitas sosial yang lebih luas, seperti struktur sosial, budaya,  dan  

politik.  Selain  itu  mempelajari  olahraga  dapat membantu  kita  

mengembangkan  pemikiran  kritis  tentang berbagai  isu  sosial,  

seperti    gender,    ras,    kelas,    dan    etnis.  Olahraga  juga  dapat 

membantu kita meningkatkan toleransi dan pemahaman  terhadap  

berbagai    kelompok    dan    budaya    dan  dengan    memperlajari  

olahraga    dapat    membantu    kita    untuk  mengembangkan  

keterampian    sosial    seperti    kerja    sama,  kepemimpinan,  dan 

komunikasi.